Četvrtak, 24 August 2023 18:30

Najava poziva za iskaz interesa za uključivanje u program "Zaželi-prevencija institucionalizacije"

Napisao

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 21. kolovoza 2023. godine otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ (referentni broj: SF.3.4.11.01.)

 

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uz mjesečnu podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Ciljne skupine su slijedeće;

 • Osobe starije od 65 godina :
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i
 • čiji mjesečni prihodi:
  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
  • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
  • Odrasle osobe s invaliditetom:

   • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

   • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
   • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
   • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Dokazna dokumentacija je slijedeća:

Osobe starije od 65 godina:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 • Potvrda Porezne uprave o dohotku i
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – Obrazac Izjave potpisati će potencijalni korisnik prilikom predaje dokumentacije u Gradskom društvu Crvenog križa Novska

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Novska poziva sve korisnike u potrebi koji ispunjavaju gore navedene uvjete da se jave u ured Crvenog križa na Trgu Đure Szabe 5 od ponedjeljka do petka u radnom vremenu ili na telefon 044600572.

Kroz pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

 

Poslijednja izmjena dana Petak, 22 September 2023 10:12

ddk

Donacije

logoped

volonteri

Ulazna maska s glavne stranice za projekt broj 2

Ulazna maska s glavne stranice