O nama

Gradsko društvo Crvenog križa Novska ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi, te djeluje na temelju misije i načela Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i kao punopravni član Društva Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije i saveza udruga Hrvatskog Crvenog križa uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. 
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novska djeluje na području grada Novska i općina Jasenovac i Lipovljani.

Gradsko društvo Crvenog križa Novska svoje djelovanje i rad temelji na odredbama Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine i njihovim Dopunskim protokolima od 8. lipnja 1977., Rezolucijama Međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te na načelu solidarnosti, načelima međunarodnog humanitarnog prava, temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Zakonu o udrugama i Statutu Gradskog društva Crvenog križa Novska.

Osnovni ciljevi Gradskog društva Crvenog križa Novska su:
– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama,
– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana,
– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Ostvarenju ciljeva pristupa se poštujući prava i slobode svake osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

ddk

Donacije

logoped

volonteri

Please publish modules in offcanvas position.